Uw verslaggever ter plaatse

Geplaatst
(eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste golf)
Verwijderd
(eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste golf)
Onderweg (of nog niet als "geplaatst" gemeld) (2e en latere golf)

En zoom vooral uit om het (intussen niet meer) varende klimmertje in de Noordzee- en Oostzeehavens te zien. En die ene in Italië.
En zoom nog verder uit om te zien dat er zelfs klimmertjes te zien zijn in de VS, en in Australië!

Status per 21/02/2024: 155 "bevestigde hangplekken" (waarvan 4 helaas alweer onbewoond), en 95 poppetjes "onderweg".